fbpx
Thumb Thumb

Ne kombinojmë teknologjinë me idetë e biznesit

 • Kompani e certifikuar

  Krijoni lidhjet që ju duhen, e jashzakonshme ështe ajo që ju ofrojmë, të denjë për të bashkëpunuar!

 • Punonjës me përvojë

  Krijoni lidhjet që ju duhen, përkushtimi ështe ajo që ju ofrojmë!

+355673044475
Na telefononi për të bërë çdo pyetje

Na besojnë 100+
Klientë

Shape

Shërbimet tona

Çfarë ju sjellim

HAPJA E NJË BIZNESI TË RI

Asistencë në hapjen e aktivitetit;
Ju ndihmojmë me regjistrimin e biznesit;
Konsulencë dhe planifikim te taksave;
Deklaratat fiskale priodike mujore, vjetore;

Shërbime mbi Taksat & Tatimet

Librat e blerjes dhe Shitjes
Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Tatimin mbi të ardhurat e Korporatave
Kontributet e sigurimeve shoq. dhe shend. etj.

Shërbime Kontabiliteti

Mbajtje kontabiliteti sipas SKK
Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF
Analizë e bilancit dhe pasqyrave financiare etj.

Analiza e Kompanisë

Raporti Vjetor Nga fillimi e deri më tani

Merrni kuotën falas

Le te flasim?

Ka të bëjë me njerëzit pas një marke janë ata që e krijojnë atë, ne jemi pikërisht aty.
Në mes të performancës së shpejtë.

 • Adresa1 : Rruga Saraçeve1017, kati i dyte, Tirana, Albania Adresa2 : Rruga Demokracia, Nr 2. Tirane, Albania

 • +355682424607
  +355682424607
  BLOG

  Lajmet dhe artikujt e fundit

  Tatim fitimi do të parapaguhet

  Shkresa për profesionet e lira

  Tatim fitimi do të parapaguhet. Tatim fitimi do të parapaguhet në bazë të deklarimeve të të ardhurave e shpenzimeve për 2023. Me nisjen

  Shpërndaje postimin ッ
  Read More
  profesionet e lira tatim fitimi

  Profesionet e lira, tatim fitimi nga 15% deri në 23%

  Nga 1 janari 2024, Tatim fitimi nga 15% deri në 23% për profesionet e lira Profesionet e lira tatim fitimi Nga 1 janari ka nisur zbatimin i tatimit progresiv me normat tatimore 15% dhe 23% për të vetë punësuarit, personat fizikë dhe tregtarë të shërbimeve të profesioneve të lira. Tatimi 15% për fashën e parë […]

  Shpërndaje postimin ッ
  Read More
  Kerkojmë 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 Shef Finance dhe Kontabiliteti Pozicion i lirë pune, Drejtues, Shef Finance dhe Kontabiliteti në kompani prodhimi

  𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁

  Kerkojmë 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁. SUN CONSULTING është duke kërkuar një 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁, 𝗗𝗘𝗧𝗬𝗥𝗔𝗧 𝗗𝗛𝗘

  Shpërndaje postimin ッ
  Read More

  Views: 87