fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM

TRAJNIM PROFESIONAL

DHE KURSE KONTABILITETI PRAKTIK

 

Praktikë Kontabiliteti + Financa / Bilanc / Bilanc + Excel për Ekonomistët + Fiskalizimi dhe Fatura Elektronike + Deklarimet Online

–  Kontakti : +355673044475

– WhatsApp : +355682424607

 

JU ÇERTIFIKOJMË SI FINANCIER PROFESIONIST!

Tek ne merrni një Profesion, jo vetëm një trajnim.

Rregjistrohuni direkt duke na dërguar me mesazh emër mbiemër dhe numrin e kontaktit, pa patur nevojë të vini pranë zyrave!
Oraret mund ti përcaktojmë bashkërisht gjatë javës apo në fundjavë, paradite ose mbasdite.

Trajnim Profesional Kontabiliteti Praktik plus programi BILANC, Deklarimet Online, Përfshirë Legjislacioni Tatimor, SKK dhe Paketën e re Fiskale.
Tarifa është tepër e arsyeshme dhe mund të paguhet dhe me këste!

 

Kurse KontabilitetiEkipi jone Sun Consuling Sherbime Konsulenca Biznesi Kurse Kontabiliteti

 

TRAJNIMI JU NJIHET SI PRAKTIKË PUNE (experiencë) si financier në çdo Fakultet dhe Biznes brenda Shqipërisë. Ju njifet si Praktik Pune nga cdo fakultet në Shqipëri!

Ju dhurojmë programin Financa 5,0 / Bilanc  per perdorim të pakufizuar dhe pa asnjë kosto, që në fillim të trajnimt. Mund ta instaloni në çdo kompjuter apo laptop personal dhe ta perdorni edhe pas trajnimit paafat.

Në përfundim të trajnimit do jeni të aftë të punoni si financier ose kontabilist profesionist pranë çdo shoqërie, ose mund të mbani kontabilitetin e bizneseve të vogla, të vogla me tvsh, biznes i madh, person fizik ose juridik ( SHPK- ve) që nga hapi i parë çelja e bilancit deri tek mbyllja e tij.

Trajnimi zgjatë 5 javë dhe zhvillohet 2 herë në javë gjatë javës ose në fundjavë, 30 orë Trajnimi në total, oraret janë  fleksibël.

Në fund të trajnimit mund të njiheni si Profesionist në këtë fushë

E vetmja qendër në Shqipëri që ju trajnon për  Modulet :

 • Kontabiliteti praktik në njësinë e biznesit.
 • Programi Financa 5 ose Programi Bilanc. (Original Version)
 • Legjislacioni tatimor dhe doganor.
 • Deklarimet Online + Paketa e Re Fiskale
 • Teknikat për hartimin dhe mbylljen e bilancit.

 

Kurse Kontabiliteti
Kurse Kontabiliteti

 

Mënyra e organzimit të trajnimit është realizuar duke punuar 100% mbi një shoqëri tregtare & prodhimi ( subjekt që është klient i studios tonë me dokumentacion real) që nga krijimi I kësaj shoqërie, duke përfshirë të gjitha llojet e transaksioneve ekonomiko- financiare.

Kontabilizohen fillimisht dokumentat në Ditaret e Llogarisë të përgatitura nga ana jonë, pastaj kalohen veprimet në Librin e Madh, dhe më pas në partitaret apo llogaritë analitike të klientëve, furnitorëve, kartelat individuale të inventarit (materiale të para, mallra, produkte të gatshme etj.) apo në të gjitha llogaritë analitike.

Në këtë mënyrë do të kuptohen më mirë lidhjet dhe rakordimi midis Ditarëve të Llogarive, Librit të Madh dhe Llogarive Analitike.

Ky trajnim shkon deri në plotësimin e Bilancit Kontabël dhe pasqyrave të tjera financiare. Trajnimi është lidhur edhe me evidencat periodike të sistemit fiskal, si FDP (Formularët e Deklarimit të Pagesave) për tvsh-në, sig.shoq.e shënd., tap-in etj ), pra, ajo ç'ka do ti duhet një kontabilisti i punësuar në një shoqëri tregtare apo studentëve për tu punësuar si financier të ardhshëm.

Gjatë zhvillimit të kursit shpjegohen edhe ligjet e sistemit tatimor-fiskal, dhe reflektimi i tyre në kontabilitet.

Mbasi të kuptohet me llogjikë mënyra e funksionimit të ekuacionit kontabël (apo teorisë së kontabilitetit si dhe lidhjet që egzistojnë midis pasqyrave financiare), të njëjtat veprime do të hidhen në kompjuter, rezultati si dhe çdo raport financiar, duhet të jetë i njëjtë, si ai që do të rezultojë nga kontabiliteti i mbajtur me dorë, po ashtu edhe ai që do të rezultojë nga kontabiliteti i mbajtur në sistemin kompjuterik nëpërmjet programit Financiar “Financa 5.0 ose Bilanc ”.


Trajnimi përfshin :

 • Mbajta e kontabilitetit të kompanive private sipas SKK-ve dhe SNK-ve të reja dhe Legjislacionit Shqiptar,
 • Njohja me dokumentat fiskale dhe legjislacionin tatimor,
 • Rregjistrimi i transaksioneve të ndryshme kontabile në programin Financa 5(blerje, shitje, arka, banka etj) me dokumenta reale të shoqërive të ndryshme (tregti, ndërtim, prodhim etj.),
 • Përgatitja e pasqyrave vjetore financiare (Bilanci, PASH, Cash-Flow, Pasqyra e kapitalit),
 • Përgatitja dhe deklarimi i formularit të të ardhurva personale,
 • Trajnim Fiskale & Deklarimet Online

Deklarimet tatimore – Studio do të ndjek së bashku me ju të gjitha procedurat e plotësimit si edhe deklarimit të detyrimeve në lidhje me :

 •  Libër Blerje
 •  Libër Shitje
 • TVSH
 • Listëpagesat
 • Deklarimin dhe Largimin e punonjësve te rinj,
 • Sigurime Shoqërore dhe Shëndetsore,
 • TAP (Tatimi mbi të ardhurat Personale)
 • Tatimin mbi fitimin dhe
 • Akcizën etj.

 

Të gjitha deklarimet bëhen nën mbikqyrjen e Ekspertit Kontabël, për të studiuar profilin si edhe për të realizuar maksimalisht avantazhet fiskale.

Deklarimet për I.Sh.P & Zyrën e Punës :

 • Kontrat e punës të punëmarrësve (kolektive apo Individuale).
 • Deklarimin e punëmarrësve në Zyrën e Punësimit.
 • Deklarimin e aktivitetit në ISHP.
 • Hartimin e dosjeve personale për cdo punëmarrës
 • Rregjistri për punëmarrësit sipas VKM-së 594 dt.22.12.1997.

Në fund të trajnimit “SUN CONSULTING” ofron mundësi kontakti me biznese vendase partneret tanë ose klient pranë zyrës tonë, për të patur më shumë mundësi për tu punësuar si Financier në bazë të nevojave që ata kanë.


Adresa1 : Rruga Saraçeve1017, kati i dyte, Tirana, Albania Adresa2 : Rruga Demokracia, Nr 2. Tirane, Albania

E – MAIL :  [email protected]

CEL : +355 673044475

WhatsApp : +355 682424607

Web :  www.sunconsulting.al

Copyright © 2013 – 2023

Sun Consulting – Zyre KontabilitetiKonsulenca Biznesi.

 

Jemi në linjë, mos ngurroni të shkruani

 • SI TE GJEJ NJE EKONOMIST
 • Si të plotësoj deklaratën (DIVA) Deklarata vjetore e të ardhurave personale.
 • Hapja e një Biznesi, si të hap nje biznes të ri : Procedurat
 • Si bëhet deklarimi i punonjësve ?
 • Përse duhet të bëj deklarata tatimore?
 • Përse është i rëndësishëm ekonomisti në biznesin tuaj?
 • Si të nis një biznes të vogël ?
 • Zbuloni sektorët ku sot fitohet më shumë, ku ia vlen të hapësh një biznes?
 • TVSH per biznesin e vogel?
 • LEJA E LINDJES
 • Si te fillosh nje biznes?
 • Si të hartosh një plan biznesi?
 • Sa kushton te hapesh nje biznes?
 • SI TE HAPESH NJE BIZNES TE VOGEL?
 • A është e mundur të nisësh një biznes me shumë pak para?
 • Edhe subjektet e vogla që kanë një qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë në vit, duhet të dorëzojnë bilancet në tatime dhe ne QKB?
 • 3 mënyra për të përfituar nga një recesion?
 • Si të zgjeroj klientelën time nëpërmjet marketingut online ?
 • SI TË BËJMË REGJISTRIMIN FILLESTAR TË BIZNESIT/PERSONIT FIZIK?
 • A është I sigurt investimi në kriptovaluta ( monedha virtuale)?
 • Si të marr leje mjedisore e tipit C?
 • 8 rregulla të arta “për të stimuluar fuqinë e njerëzve”?
 • Pse introvertët janë liderë të mëdhenj?
 • Tatimi i pagave për të dypunësuarit: Çfarë është dhe përse paguhet në këtë moment?
 • 7 ide si mund të fitoni para nga kudo në botë?
 • Tatimet: “PA FATURË, S'KA KARBURANT”, operatorët të zbatojnë fiskalizimin
 • Cilat janë 5 gabime që duhet t'i shmangni për të mos bërë përshtypje të keqe në një intervistë pune?
 • Biznese që mund t'i nisni me pak para?
 • “FISKALIZIMI” – HAPAT QE NDIQEN NGA BIZNESET?
 • Azhornim ligjor: Subjektet e vogla që kanë qarkullim vjetor më të ulet sesa 5 milion lekë në vit!
 • Si të hapim një biznes të suksesshëm ?

Views: 577

Tags: #ekonomisti, #ekonomiste per biznesin, #ekonomiste, #EKONOMISTI JONE, #hap nje biznes, #zyre kontabiliteti, #financier, #Si te hapim nje biznes te vogel, #ekonomist