fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM
01

shpk

Asistencë në hapjen e aktivitetit;
Konsulencë dhe planifikim te taksave dhe kostove;
Mbajtje kontabiliteti;
Analizë e aktivitetit fitimprurës;
Deklaratat fiskale mujore, vjetore.

02

Shërbime mbi Taksat & Tatimet / Biznesi i madh

Librat e blerjes dhe Shitjes
Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Tatimin mbi të ardhurat e Korporatave
Tatimin mbi të ardhurat personale
Kontribute e sig. shëndetsore dhe shoqërore

03

Shërbime Kontabiliteti / Biznesi i madh

Mbajtje kontabiliteti sipas SKK
Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF
Analizë e bilancit dhe pasqyrave financiare
Hartimi i planifikimit financiar

Çfarë bëjmë ne

Kujdes nga shpenzimet e vogla, një rrjedhje e vogël do të fundos një Anije të Madhe.

 • 12560
  +
  Përdorues të besuar
 • 95
  %
  Positive Rating

Regjistrimi i Biznesit

Asistencë në hapjen e aktivitetit;
Konsulencë dhe planifikim te taksave dhe kostove;
Mbajtje kontabiliteti;
Analizë e aktivitetit fitimprurës;
Deklaratat fiskale mujore, vjetore etj.

Shërbime mbi Taksat & Tatimet

Librat e blerjes dhe Shitjes
Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Tatimin mbi të ardhurat e Korporatave
Tatimin mbi të ardhurat personale
Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore

Shërbime Kontabiliteti

Mbajtje kontabiliteti sipas SKK
Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF
Analizë e bilancit dhe pasqyrave financiare
Hartimi i planifikimit financiar

Shërbime për pagat

Deklarimet e punësimit dhe largimit të punonjësve sipas legjislacionit në fuqi
Llogaritjet dhe deklarimet e pagave bruto e neto mbështetur në legjislacionin në fuqi
Llogaritjet dhe deklarimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore sipas legjislacionit në fuqi etj...

Na besojnë me shumë se 89+
Klientë

Besimi i tyre, u shpërëblye me sukses!

Dëshmitë

Kontrolloni se çfarë thanë klientët tanë të kënaqur

Cilesi e lartë dhe shërbim i vazhdueshëm për bizneset

Views: 65

Tags: #Si te hapim nje biznes te vogel, #EKONOMISTI JONE, #financier, #ekonomist, #ekonomiste per biznesin, #ekonomisti, #hap nje biznes, #ekonomiste, #zyre kontabiliteti