fbpx

EKONOMIST PËR ÇDO KATEGORI BIZNESI

Lidhuni me ekonomist-in dhe përfito shërbimin : Mbajtja e llogarive me
shtetin / tatimet dhe të gjitha deklaratat tatimore priodike


Keni pyetje?

Na telefononi tani

+355673044475


Rezervo një takim fizik / telefonik
me Ekonomistin
DËSHIRONI TË HAPNI
NJË BIZNES ?

Jeni një individ që DËSHIRONI TË HAPNI NJË BIZNES por keni nevojë për asistencë dhe konsulencë në lidhje me taksat dhe planifikimin e kostove ?

JENI
SIPËRMARRËS?

dhe dëshironi që aktiviteti juaj të jetë në përputhje me ligjet aktuale, të shmangni gjobat e mundshme dhe të siguroheni që asnjë pengesë ligjore, financiare, apo tatimore të mos krijojë vështirësi për veprimtarinë tuaj?

JU DUHET NJE EKONOMIST?

Jeni i VETËPUNËSUAR / SIPËRMARRËS dhe keni nevojë për një EKONOMIST/E që t'ju : a) Përpilojë dhe dorëzojë Deklaratat Tatimore. b) Mbaj llogaritë dhe raportet me Shtetin/Tatimet. c) Përpilojë dhe dorëzojë Listpagesat dhe Pagat në Tatime ?

ZGJIDHJE!
EKONOMI
STI JONË
ËSHTË ZG
J
I
D
HJ
A E
TË GJITHA ÇËSHTJEVE!


ÇFARË PËRFSHIN SHËRBIMI I EKONOMISTIT ?

🟠 HAPJA E NJE BIZNESI TË RI
 Të gjitha proçeduart për hapjen e
      biznesit.

 Konsulencë për Taksat dhe Tatimet.
 Hapja e biznesit / aktivitetit tuaj në QKB.
 CERTIFIKATA E REGJISTRIMIT.
 Aktivizimi/fillimi i biznesit, konform
     ligjit.


🟠 FISKALIZIJMË BIZNESIN TUAJ
 Merremi me të gjitha proçeduart
     për çeljen e biznesit.
 Të gjitha aplikimet për fiskalizimin :
     Çertifikata e fiskalizimit, Softueri i
     fiskalizimit, instalimi dhe konfigurimi i
     programit.
 Kryejmë të gjitha hapat deri kur të jeni
     gati për lëshimin e faturave.
 Të gjitha aplikimet dhe ndryshimet e
     nevojshme në QKB, çertifikata e
     fiskalizimit, nënshkrimi elektornik etj,
     sipas rasteve dhe kërkesave të biznesit.

🟠 KONSULENCË PËR TAKSAT DHE
      TATIMET

 Konsulencë për taksat dhe tatimet para
    dhe pas fillimit të aktivitetit.
 Konsulencë mujore, në lidhje me
    faturimet, gjëndjen dhe ekulibrimin e
    situatës mujore të biznesit, kontrolli dhe   
    verifikimi në lidhje me fiskalizimin e
    faturave.
 Konsulencë dhe planifikim të taksave
    dhe tatimeve.
 Konsulencë në lidhje me
    taksat bashkiake.
 Konsulencë në lidhje me detyrimet
    dhe taskat e biznesit, si dhe axhornime
    në lidhje me ndryshimet ligjore që
    prekin aktivitetin tuaj.

🟠 TË GJITHA DEKLARATAT
      TATIMORE

Tatimin mbi vlerën e shtuar
     (TVSH) çdo muaj.
Liberi i Blerje çdo muaj.
Libri i Shitjeve çdo muaj.
 Tatimin në Burim çdo muaj, etj.
 Deklarata e të ardhurave dhe
     shenzimeve gjatë vitit.
 Rakordimin mujor, përpilimin
     dhe dorëzimin e bilancit, në mbylljen
     e vitit ushtrimor (Bilancin Vjetor).

🟠 PAGAT DHE PUNONJËSIT
 Shtimi dhe heqja e punonjësve.
 Përpilimi / Dorëzimi i Pagave
     Bruto dhe Neto.
 Përpilimi/Dorëzimi i Listpagesave
     çdo muaj.
 Përpilimi/Dorëzimi i deklaratës se
     tatimit mbi të ardhurat nga punësimi.
 Përpilimi/Dorëzimi i Bordero-së së       
     punonjësve për kryerjen e pagesave.
Përpilimi i dosjes së punonjësve, 
     kontrata me afat dhe pa afat për
     punonjësit.
Përpilimi i dosjes së punonjësve,
     kontrata me afat dhe pa afat për
     punonjësit.

Kontakto Ekonomist-in
në WhatsApp

Ekonomisti Jone
Mësoni më shumë RRETH NESH

Rreth Nesh

EKONOMISTI JONE - SUN CONSULTING ështe një Zyrë Kontabiliteti dhe konsulence për bizneset e vogla dhe të mëdha. Ofrojmë shërbime mbi Taksat & Tatimet, Hapja dhe Regjistrimi i një biznesi të ri, Shërbime mbi pagat, Shërbime Kontabiliteti etj.
Ofrojmë shërbimet 1. REGJISTRIMI FILLESTAR I BIZNESIT / PERSONIT FIZIK 2. KONSULENCË TATIMORE/ FISKALE
3. SHËRBIME MBI TAKSAT & TATIMET 4. SHËRBIME KONTABILITETI. Ofrojmë shërbime konsulenca biznesi duke ju vënë në dispozicion ekspertë dhe profesionistë financiarë e tatimorë, për t'ju asistuar në çdo hap të veprimtarisë suaj.

Objektivi ynë

Objektivi ynë është të reduktojmë kohën që duhet ti dedikoni aspekteve financiare dhe ligjore duke ju lejuar të përqëndroheni në atë që është e rëndësishme për ju, Biznesin Tuaj.
Një nga objektivat kryesore të zyrës tonë është maksimizimi i fitimit të klientëve tanë për të shmangur penalizimet ligjore. Për të realizuar këtë objektiv është e nevojshme mbajtja e një kontabiliteti të saktë, përgatitja e paraqitja korrekte dhe në afatet e caktuara e pasqyrave financiare.

Njihuni me ekipin tonë

Ekipi i përkushtuar i ekonomistëve dhe bashkëpunëtorëve

ekonomisti ne sherbimin tuaj
ekonomiste ekonomisti juaj
EKONOMISTE TIRANE
Ekonomist Zyre Kontabiliteti Musjtafa Ahmetaj Ekspert Kontabiliteti, Taksat dhe Tatimet

Klientë 100% të kënaqur

Vlerësim i shkëlqyer

Ekonomist ne Tirane

Shum profesional dhe ofrojne zgjidhje per çdo problem. Shum e kenaqur nga sherbimet e marra. E rekomandoj plotesisht.

Marjana G.
Specjaliste Marketingu

sherbimet e ekonomistit

Korrekt, shërbim profesional dhe çmime të konkurrueshme.

Marjo B.
Sipërmarrës

Nerttila Dalipi Sipermarrese

Shume profesional, shume e kenaqur me sherbimin e ofruar 🙂

Nertisa D.
Sipërmarrëse

vleresim per ekonomistin

Sherbime cilesore, staf korrekt dhe te perkushtuar! Suksese 

Arjana C.
Avokate

Kush jemi dhe çfarë shërbimesh ofrojmë?

EKONOMISTI JONË - SUN CONSULTING ështe një Zyrë Kontabiliteti dhe konsulence për të gjitha bizneset : Bizneset e vogla, Bizneset e mesme dhe Biznest e mëdha.
Ofron shërbimet 1. REGJISTRIMI FILLESTAR I BIZNESIT / PERSONIT FIZIK 2. KONSULENCË TATIMORE/ FISKALE 3. SHËRBIME MBI TAKSAT & TATIMET 4. SHËRBIME KONTABILITETI. Ofrojmë shërbime konsulenca biznesi duke ju vënë në dispozicion ekspertë dhe profesionistë financiarë e tatimorë, për t'ju asistuar në çdo hap të veprimtarisë suaj.

Përse më duhet një ekonomist për biznesin tim të vogel ?

Shërbimi i një ekonomisti për biznesin tënd dhe deklarimet tatimore janë një domosdoshmeri për të shmanguar panalizimet tatimore, gjobat apo dhe nderprerjen e papritur të aktivitetit tuaj nga Tatimet.
Eshtë lehtësi për ju në mënyrë që të përqendrohen tek aktiviteti juaj, ndërkohë që ekonomisti ju informon dhe bën deklaratat tatimore. Siguri dhe qetësi se marrëdhënia juaj me Shtetin dhe Tatimet menaxhohet nga Ekonomisti i cili ju informon për të drejtat dhe detyrimet e subjektit tuaj.

Përse më duhet një Zyrë Kontabiliteti për biznesin tim?

Shërbimi i konsulencave për biznest dhe deklarimet tatimore janë një domosdoshmeri për biznesin për të shmanguar panalizimet tatimore dhe përfituar nga të drejtat që gëzon biznesi juaj.
Gjithashtu është komoditet në mënyrë që edhe zotëruesit e bizneseve të përqendrohen tek aktiviteti i tyre duke qenë të sigurt që marrëdhenia me Shtetin dhe Tatimet të jetë e sigurt si për të drejtat ashtu dhe detyrimet që gëzon Subjekti.

Pse të zgjidhni Ekonomisti Jonë - Sun Consulting?

Fakti që kemi një ekip të specializuar të ekonomistëve me njohuri të thella të sistemit tatimor dhe të ligjeve të tatimeve, na jep mundësinë të sigurojmë shërbime cilësore dhe transparente për klientët tanë.
Ne kemi një qasje individuale ndaj secilit klient dhe bëjmë çmos që të kuptojmë nevojat e tyre specifike dhe të ofrojmë zgjidhje efikase. Mbajtja e llogarive tatimore është një nga shërbimet kryesore që ofrojmë.
Ne zotërojmë njohuri të thella në fushën tatimore dhe kemi aftësinë të mbajmë dhe të menaxhojmë llogaritë tatimore për klientët tanë. Me ne në anën tuaj, ju mund të keni besim dhe qetësi se regjistrat tuaj tatimorë do të jenë të përgatitur në mënyrë të rregullt dhe me saktësi.

Kontakto Ekonomist-in
në WhatsApp

Histori Suksesi
ÇFARË NA DALLON

taksat dhe tatimet KONTAKTONI EKONOMISTIN

Shpejtësi

Ofrojmë klientëve ekspetizën tonë në sektorin e financës dhe kontabilitetit, duke ju përgjigjur në menyrë të shpejtë dhe efikase.

Dedikim

Profesionalizmi në punë, dedikimi dhe përkushtimi ndaj klientëve tanë janë veçoritë kryesore që na dallojnë

Konfidencialitet

Transparenca dhe ruajta e konfidencialitetit për të gjitha çështjete biznesit tuaj. Ne ju garantojmë Transparenca & KonfidencialitetitDIKUSH KA IDE, DIKUSH VEPRON


Momenti është tani, çmimi i shërbimit mund të rritet së shpejti…

Ose na telefononi në:

+355673044475

Kontakto Ekonomist-in
në WhatsApp


ADRESA
Adresa1 : Rruga Saraçeve, Pallati Daimond, kati i dyte, Tirana, Albania; Adresa2 : Rruga Demokracia, Nr 3. Tiranë, Albania

Ekonomisti Jone © 2013

All rights reserved