fbpx
  • 8:00 AM – 18:30 PM

NE JU UDHËHEQIM DREJT SUKSESIT TË BIZNESIT TUAJ

Një nga objektivat kryesore të studios tonë është maksimizimi i fitimit të klientëve tanë për të shmangur penalizimet ligjore. Për të realizuar këtë objektiv është e nevojshme mbajtja e një kontabiliteti të saktë, përgatitja e paraqitja korrekte dhe në afatet e caktuara e pasqyrave financiare.

Flisni me njërin nga këshilltarët tonë rreth mënyres së menaxhimit të drejt të pagesave, deklarimit të tatimeve dhe evitimit të pagesave të panevojshme. Ne do të sigurohemi që të respektohen të gjitha afatet tatimore dhe të tjera në mënyrë që gjithëçka të jetë në përputhje me proçedurat dhe që nuk do të ngarkoheni me asnjë penalitet nga vonesat apo lëshime eventuale.

Anëtarët e ekipit

Takoni ekspertët tanë

Kliton Domi

Eksperte për Taksat, Tatimet & Kontabilitet

Valbona Ramaj

Menaxhere Zyre

Mustafa Ahmetaj

Ekspert Kontabiliteti, Taksat & Tatimet - Managing Partner

Views: 166