fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM

SI REGJISTROHET NJË BIZNES ?

REGJISTRIMI FILLESTAR I BIZNESIT

SI TE HAPIM NJE BIZNES

Si të hapim një biznes /person fizik ?

SUN CONSULTING ju ofron shërbime për regjistrimin e biznesit të ri brenda tri ditëve. Shërbimet tona ofrohen me saktësi dhe profesionalizem për të gjitha llojet e bizneseve vendore, rajonale dhe kombëtare që janë të interesuara të ushtrojnë veprimtarin ekonomike në Shqipëri. Cilado qoftë madhësia e biznesit që po mendoni të nisni, ne mund të ofrojmë këshilla për të gjitha llojet e bizneseve.

◆ Biznesi individual (P.F)
◆ Ortakëri e përgjithshme (O.P)
◆ Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K)
◆ Shoqëritë aksionare (SH.A)
◆ Ndërmarrjet shoqërore
◆ Ndërmarrjet publike

Ofrojmë shërbimet si më poshtë, nga nisja e aktivitetit deri tek strukturimi i plotë i aktivitetit tuaj.

○ Asistencë në hapjen e aktivitetit;
○ Ju ndihmojmë me regjistrimin e biznesit;
○ Konsulencë dhe planifikim te taksave;
Deklaratat fiskale priodike mujore, vjetore;

Më poshtë do të gjeni informacion të detajuar, për regjistrimin e biznesit dhe Organizatave jofitimprurëse; person fizik, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, Degë e Shoqërisë së Huaj, Zyrë Përfaqësimi dhe Organizatë Jofitimprurëse.

Forma më e zakonshme e regjistrimit të bizneseve të vogla dhe më e thjeshta është :

– Person fizik

Personi fizik është forma më e thjeshtë, dhe më e përhapur e regjistrimit të bizneseve të vogla. Në këtë mënyrë, individët gjejnë lehtësi, në formën e thjeshtë të regjistrimit, lehtësirave tatimore, menaxhimit të thjeshtuar; pavarësisht përgjegjësive personale që mbart kjo formë regjistrimi.

Mënyra më e thjesht e organizimit të ortakërisë është :

– Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Nëse ju jeni duke kërkuar organizimin më të thjeshtë të një sipërmarrje me një ose më shumë ortakë, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (shkurtimisht sh.p.k) është forma e duhur për ju. Nëse kërkoni fleksibilitet në regjistrim, menaxhim të thjeshtë por edhe përgjegjësi të kufizuar, ne ju rekomandojmë regjistrimin si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

“Sun Consulting” krijon “Plane Biznesi” për strategjitë tuaja të ndryshme në arritjen e qëllimeve, në projektet e caktuara dhe në fusha të ndryshme ekonomike.

Gjithashtu, bazuar në përvojat e deritanishme, ofrojmë për ju krijimin e një “Plani Biznesi” inovativ për hapjen e një biznesi të ri (Start Up), të qëndrueshem dhe më prespektivë afatgjatë për të ardhmen.

Krijimi i një “Plani Biznesi” për shoqeritë tregtare (bizneset) të reja dhe ato ekzistuese, nuk mund të arrihet pa i respektuar edhe disa faktorë në menaxhimin strategjik të një proçesi të vazhdueshëm, për :

– Vlerësimin e historikut dhe gjendjës aktuale, duke vlerësuar se cilat janë mallrat apo shërbimet aktuale dhe si ishte dhe si është aktualisht performanca e tyre;
– Vlerësimin e potencialit të ardhshëm, duke analizuar se cilat mallra apo shërbime mund të prodhohen, si do të shiten, si do të monitorohen dhe si do të zhvillohet procesi i tregut dhe i marketingut për to;
– Potencialin e resurseve dhe përdorimin e metodave dhe modeleve adekuate dhe aplikimin e tyre për të arritur rezultate të dëshiruara në të ardhmen.

Lidhu me QKB

 • SI TE GJEJ NJE EKONOMIST
 • Si të plotësoj deklaratën (DIVA) Deklarata vjetore e të ardhurave personale.
 • Hapja e një Biznesi, si të hap nje biznes të ri : Procedurat
 • Si bëhet deklarimi i punonjësve ?
 • Përse duhet të bëj deklarata tatimore?
 • Përse është i rëndësishëm ekonomisti në biznesin tuaj?
 • Si të nis një biznes të vogël ?
 • Zbuloni sektorët ku sot fitohet më shumë, ku ia vlen të hapësh një biznes?
 • TVSH per biznesin e vogel?
 • LEJA E LINDJES
 • Si te fillosh nje biznes?
 • Si të hartosh një plan biznesi?
 • Sa kushton te hapesh nje biznes?
 • SI TE HAPESH NJE BIZNES TE VOGEL?
 • A është e mundur të nisësh një biznes me shumë pak para?
 • Edhe subjektet e vogla që kanë një qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë në vit, duhet të dorëzojnë bilancet në tatime dhe ne QKB?
 • 3 mënyra për të përfituar nga një recesion?
 • Si të zgjeroj klientelën time nëpërmjet marketingut online ?
 • SI TË BËJMË REGJISTRIMIN FILLESTAR TË BIZNESIT/PERSONIT FIZIK?
 • A është I sigurt investimi në kriptovaluta ( monedha virtuale)?
 • Si të marr leje mjedisore e tipit C?
 • 8 rregulla të arta “për të stimuluar fuqinë e njerëzve”?
 • Pse introvertët janë liderë të mëdhenj?
 • Tatimi i pagave për të dypunësuarit: Çfarë është dhe përse paguhet në këtë moment?
 • 7 ide si mund të fitoni para nga kudo në botë?
 • Tatimet: “PA FATURË, S'KA KARBURANT”, operatorët të zbatojnë fiskalizimin
 • Cilat janë 5 gabime që duhet t'i shmangni për të mos bërë përshtypje të keqe në një intervistë pune?
 • Biznese që mund t'i nisni me pak para?
 • “FISKALIZIMI” – HAPAT QE NDIQEN NGA BIZNESET?
 • Azhornim ligjor: Subjektet e vogla që kanë qarkullim vjetor më të ulet sesa 5 milion lekë në vit!
 • Si të hapim një biznes të suksesshëm ?

Views: 127

Tags: #EKONOMISTI JONE, #ekonomisti, #Si te hapim nje biznes te vogel, #financier, #hap nje biznes, #ekonomiste, #ekonomiste per biznesin, #zyre kontabiliteti, #ekonomist