fbpx

SHËRBIMET QË OFRON EKONOMISTI JONE

Çfarë sjellim tek ju?

EKONOMISTI JONE. Kontaktoni për të bëre Deklaratat e Biznesit tuaj dhe për tju mbajtur llogaritë me shtetin. EKONOMISTI I BIZNESIT TUAJ

 Të gjitha proçeduart për hapjen e biznesit

(REGJISTRIMI I BIZNESIT, Çelje biznesi)

< 1x
< 1x

⬞ Konsulence në lidhje me Taksat dhe Tatimet
⬞ Aplikojmë për hapjen e biznesit tuaj në QKB
⬞ Ju Dorëzojmë CERTIFIKATËN E REGJISTRIMIT
⬞ Aktivizimi i Biznesit, fillimi i aktivitetit konform ligjit

< 1x

Merremi me të gjitha proçeduart ligjore
 Të gjitha aplikimet për fiskalizimin e bizinesit
 Kryejmë të gjitha hapat deri kur të jeni gati për lëshimin e faturave

 

KONSULENCË PËR TAKSAT DHE TATIMET

77x

⬞ Konsulencë për Taksat dhe Tatimet para dhe pas fillimit të aktivitetit
⬞ Konsulencë dhe Planifikim të Taksave dhe Tatimeve
⬞ Konsulencë Në lidhje me Taksat Bashkiake

TË GJITHA DEKLARATAT TATIMORE

< 1x
< 1x

⬞ Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) çdo muaj.
⬞ Liberi i Blerjeve çdo muaj.
⬞ Libri i Shitjeve çdo muaj.
⬞ Bilancin Vjetor.
⬞ Tatimin në Burim çdo muaj.

PAGAT DHE PUNONJËSIT

< 1x
< 1x
< 1x
< 1x

< 1x

⬞ Shtimi dhe heqja e punonjësve nga puna
⬞ Përpilimi/Dorëzimi i Pagave Bruto dhe Neto
⬞ Përpilimi/Dorëzimi i Listpagesave çdo muaj
⬞ Përpilimi/Dorëzimi i Bordero-së së Punonjësve
⬞ Përpilimi/Dorëzimi i Deklaratës se Tatimit mbi të Ardhurat Personale TAP

< 1x

< 1x

 Merremi ne me mbajtjen e plotë të llogarive kontabël.

< 1x
< 1x

 Ngritjen e sistemit të informacionit kontabël.
 Përgatitjen e pasqyrave financiare (Bilanci-n) etj.

Për më shumë infromacione nëse ju duhet një konsulencë falas, ose një ekonomist shkruani në WhastsApp në numrin : +355682424607 

Ekonomsiti Jone – Sun Consulting.

Ju duhet një Ekonomist që tju shpjegojë më hollësisht si funksionon regjistrimi fillestar i biznesit, klikoni këtu : Ekonomisti Jone – Sun Consulting. 
Gjithashtu mund të konsultoheni dhe me faqen zyrtare të regjistrimit të biznesit QBK

EKONOMISTI I BIZNESIT TUAJ

Ekspertiza jonë

ASISTENCË DHE REGJISTRIMI I BIZNESIT
88%
KONSULENCË PËR TAKSAT DHE TATIMET
95%
SHëRBIME KONTABILITETI
88%
AUDITIM DHE PASQYRAT FINANCIARE
95%

Shpejtësi

Ofrojmë klientëve ekspetizën e saj në sektorin e
financës dhe kontabilitetit, duke ju përgjigjur kërkesave tuaja
në menyrë të shpejtë dhe efikase.

NA SHKRUANI

Dedikim

Profesionalizmi në punë, dedikimi dhe
përkushtimi ndaj klientëve tanë janë veçoritë
kryesore që na dallojnë, si kompani e specializuar n
ë fushën e konsulencës financiare në Shqipëri.

NA SHKRUANI

Cilësi

Per ne, të ofrojmë sherbime të personalizuara
dhe cilësore do të thotë dedikim dhe përpjekje
për të njohur detajet e aktivitetit dhe nevojat e
klientëve tanë.

NA SHKRUANI

TË GJITHA BIZNESET

ZGJIDHNI KATEGORINË E BIZNESIT TUAJ

01

HAPJA E NJË BIZNESI TË RI

○ Asistencë në hapjen e aktivitetit;
○ Konsulencë dhe planifikim te taksave;
○ Deklaratat fiskale priodike mujore, vjetore;

02

Deklaratat

03

BIZNESET E MËDHA

○ Mbajtje kontabiliteti SKK;
○ Mbajtje e bilancit sipas SKK & SNRF;
○ Perpilimi dhe Analiza e Bilancit;

Dëshimtë

Kontrolloni se çfarë thanë klientët tanë të kënaqur

BLOGU JONË

Lajmet dhe artikujt e fundit

Kerkojmë 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 Shef Finance dhe Kontabiliteti Pozicion i lirë pune, Drejtues, Shef Finance dhe Kontabiliteti në kompani prodhimi

Sun Consulting kërkon të punësojë Specialiste Finance

Sun Consulting kërkon të punësojë Specialiste Finance / Kontabiliste. Në emër të një prej bashkëpunëtorëve tanë, fabrikë prodhimi letra profesionale, jemi në kërkim të një individi për pozicionin “Specialiste Finance/Kontabiliste”. Ky pozicion përfshin detyrat si më poshtë: 📌 Detyrat ✅ Mbajtja e te dhenave te sakta mbi transaksionet ditore. ✅ Proceson fatura, kontrollon faturat e […]

Shpërndaje postimin ッ
Read More
Tatim fitimi do të parapaguhet

Shkresa për profesionet e lira

Tatim fitimi do të parapaguhet. Tatim fitimi do të parapaguhet në bazë të deklarimeve të të ardhurave e shpenzimeve për 2023. Me nisjen

Shpërndaje postimin ッ
Read More
profesionet e lira tatim fitimi

Profesionet e lira, tatim fitimi nga 15% deri në 23%

Nga 1 janari 2024, Tatim fitimi nga 15% deri në 23% për profesionet e lira Profesionet e lira tatim fitimi Nga 1 janari ka nisur zbatimin i tatimit progresiv me normat tatimore 15% dhe 23% për të vetë punësuarit, personat fizikë dhe tregtarë të shërbimeve të profesioneve të lira. Tatimi 15% për fashën e parë […]

Shpërndaje postimin ッ
Read More

Views: 85