fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM
Thumb

NIPT


Bizneset e Huaja ( hap biznes te ri )

 

 • Zyrat e Përfaqësimit
 • Degët e Shoqërive të Huaja
 • Regjistri i Pronarëve Përfitues

 

Në kohët e sotme është bërë shumë e lehtë për biznesin të ushtrojnë aktivitet në vende të tjera. Kosto të reduktuara, lehtësira tatimore, lehtësia e regjistrimeve dhe shumë faktorë të tjera, ndikojnë në përzgjedhjen e vendit tonë. Në vazhdim do të gjeni informacion të detajuar të bizneseve të huaja, që regjistrohen dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri.

 


 

Kuadri ligjor, regjistrimi fillestar, përditësimet/ndryshimet, mënyra e regjistrimit dhe dokumentacioni i kërkuar per biznesin

 

Regjistri i Pronarëve Përfitues

 

 • Regjistrimi fillestar i pronarit përfitues
 • Ndryshime dhe përditësimet

 

Duke filluar nga viti 2020, në Shqipëri është krijuar Regjistri i Pronarëve Përfitues. Regjistrimi fillestar dhe përditësimi i këtij regjistri publik është detyrim i vazhduar i subjekteve. Ne ju asistojmë për proçedurat e regjistrimit të pronarëve përfitues.

 


 

Si regjistrohen, dokumentacioni i nevojshëm dhe ndryshimet e mëvonshme të Organizatave Jofitimprurëse

 

Organizatat Jofitimprurëse

 

 • Regjistrimi fillestar
 • Ndryshime
 • Çregjistrimi

 

Organizatat jofitimprurëse janë; Qendrat, Fondacionet dhe Shoqatat. Forma më e zakonshme e organizimit është ajo e Shoqatës, për shkak të lehtësisë dhe popullaritetit të tyre. Organizatat Jofitimprurëse regjistrohen pranë Gjykatës së Shkallës së Parë dhe momentalisht forma e regjistrimit; si edhe ndryshimet vijuese, është ajo e paraqitjes pranë sportelit të Gjykatës. Ne ju asistojmë për proçedurat e regjistrimit të organizatave jofitimprurëse.

Lidhu me : QKB

 


SI TË ÇREGJISTRONI NJË BIZNES ? (cregjistrim i personit fizik)

 

Çregjistrimi i biznesit është një proces normal dhe mjaft i zakonshëm. Në një moment të caktuar biznesi do të marrë vendimin nëse do të vazhdojë aktivitetin e tij, pezullojë përkohësisht apo mbyllet/çregjistrohet. Ne ju asistojmë për proçedurat e çregjistrimit të biznesit tuaj.

 

Ku mund të kërkoj për një biznes të regjistruar ?

 

Të gjitha bizneset (subjektet) e regjistruara mund të shihen në faqen e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.
Për të kërkuar një biznes të regjistruar mund të përdorni numrin e NUIS, emrin e subjektit, administratorit dhe të dhënat e tjera. ( kerko nipt, procedurat per hapjen e nje biznesi, hap biznesin, Tatimet e mia, drejtoria e pergjithshme e tatimeve, Deklarimet online, dua ekonomist, kerkoj ekonomist, kerkoj ekonomiste, si te hap biznes, taksat per biznesin e vogel, taksat e biznesit, Taksat e biznesit ne shqiperi, ekonomiste tirane)

Ku behet regjistrimi i Organizatave Jofitimprurëse ?

Organizatat jofitimprurëse (OJF), pasi themelohen duhet të regjistrohen në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara në ligj, për t'u regjistruar më pas edhe pranë organeve tatimore.

Regjistrimi në organet tatimore dhe pajisja me NIPT bëhet online, nëpërmjet faqes së shërbimeve elektronike e-albania. Në këtë rast kërkesa e plotësuar dhe dokumentacioni përkatës do të dërgohen në mënyrë elektronike në sistemin elektronik të tatimeve të adresuara për Drejtorinë Rajonale Tatimore përkatëse; e cila do të bëjë shqyrtimin e aplikimit për regjistrim dhe do të vendosë sipas rastit refuzimin ose aprovimin e aplikimit, ku OJF-ja do të zhvillojë veprimtarinë e saj.

Cili është dokumentacioni i nevojshëm për themelimin dhe regjistrimin e një OJF-je ?

Bazuar në Ligjin Nr. 8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, dokumentat kryesorë të domosdoshëm për regjistrimin janë akti i themelimit dhe statuti, në të cilin duhet të jenë përcaktuar organet vendimmarrëse dhe ekzekutive, kjo sipas formës së organizimit të zgjedhur.

 

 • SI TE GJEJ NJE EKONOMIST
 • Si të plotësoj deklaratën (DIVA) Deklarata vjetore e të ardhurave personale.
 • Hapja e një Biznesi, si të hap nje biznes të ri : Procedurat
 • Si bëhet deklarimi i punonjësve ?
 • Përse duhet të bëj deklarata tatimore?
 • Përse është i rëndësishëm ekonomisti në biznesin tuaj?
 • Si të nis një biznes të vogël ?
 • Zbuloni sektorët ku sot fitohet më shumë, ku ia vlen të hapësh një biznes?
 • TVSH per biznesin e vogel?
 • LEJA E LINDJES
 • Si te fillosh nje biznes?
 • Si të hartosh një plan biznesi?
 • Sa kushton te hapesh nje biznes?
 • SI TE HAPESH NJE BIZNES TE VOGEL?
 • A është e mundur të nisësh një biznes me shumë pak para?
 • Edhe subjektet e vogla që kanë një qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë në vit, duhet të dorëzojnë bilancet në tatime dhe ne QKB?
 • 3 mënyra për të përfituar nga një recesion?
 • Si të zgjeroj klientelën time nëpërmjet marketingut online ?
 • SI TË BËJMË REGJISTRIMIN FILLESTAR TË BIZNESIT/PERSONIT FIZIK?
 • A është I sigurt investimi në kriptovaluta ( monedha virtuale)?
 • Si të marr leje mjedisore e tipit C?
 • 8 rregulla të arta “për të stimuluar fuqinë e njerëzve”?
 • Pse introvertët janë liderë të mëdhenj?
 • Tatimi i pagave për të dypunësuarit: Çfarë është dhe përse paguhet në këtë moment?
 • 7 ide si mund të fitoni para nga kudo në botë?
 • Tatimet: “PA FATURË, S'KA KARBURANT”, operatorët të zbatojnë fiskalizimin
 • Cilat janë 5 gabime që duhet t'i shmangni për të mos bërë përshtypje të keqe në një intervistë pune?
 • Biznese që mund t'i nisni me pak para?
 • “FISKALIZIMI” – HAPAT QE NDIQEN NGA BIZNESET?
 • Azhornim ligjor: Subjektet e vogla që kanë qarkullim vjetor më të ulet sesa 5 milion lekë në vit!
 • Si të hapim një biznes të suksesshëm ?

Keni nevojë për ndihmë?

Ne jemi këtu për të ndihmuar klientin tonë në çdo kohë. Mund të telefononi 24/7 për t'iu përgjigjur pyetjes suaj.

+355673044475

tatimet

MERR SHËRBIMIN : +355682424607

fatura

+355673044475

Nëse jeni duke menduar për të hapur një biznes të ri? Jeni në vendin e duhur.

SUN SONSULTING ofron :

✅ Shërbimin e regjistrimit të biznesit bazuar në legjislacionin shqiptar,
gjithashtu dhe mirëmbajtjen e aspektit ekonomik të biznesit tuaj.
✅ Hartimin e Pasqyrave Financiare bazuar në SKK dhe IFRS
✅ Për proçesin e fiskalizimit ofrojmë konsulencë tatimore dhe kontabël.
✅ Konsulencë në përdorimin e programeve të kontabilitetit të
përzgjedhura nga bizneset për proçesin e fiskalizimit
✅ Trajnime profesionale në fushën e financës, kontabilitetit dhe
sistemit tatimor në RSH.

+355673044475

Shpërndaje postimin ッ
       
en_USEnglish