fbpx

Shërbimet tona

Çfarë ju sjellim

KONSULENCË TATIMORE, FISKALE DHE FINACIARE
NE JU UDHËHEQIM DREJT SUKSESIT TË BIZNESIT TUAJ!
Merremi me deyrimet e biznesit tuaj, ju fokusohuni në gjërat që dini të bëni më mirë

tatimet

○ Librat e blerjes dhe Shitjes;
○ Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH);
○ Tatimin mbi të ardhurat e Korporatave;
○ Tatimin mbi të ardhurat personale;
○ Tatimi në burim & Sigurimet;

Shërbime Kontabiliteti

○ Mbajtje kontabiliteti sipas SKK;
○ Analizë e bilancit dhe pasqyrave financiare;
○ Raportim financiar;
○ Hartimi i planifikimit financiar;
○ Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF;

Shërbime për pagat

○ Deklarimet e punësimit dhe largimit e punonjësve;
○ Llogaritja dhe deklarimet e pagave Bruto & Neto;
○ Llogaritja dhe deklarimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetrore;
○ Perpilimi borderove të pagave;

Ekspertiza jonë

Ne dizajnojmë markë-n, që angazhon klientët e duhur

Konsulencë Tatimore
91%
Kontabilitet
95%
Taksat dhe Tatimet
88%

Shpejtësi

Sun Consulting ofron klientëve ekspetizën e saj në sektorin e
financës dhe kontabilitetit, duke ju përgjigjur kërkesave tuaja
në menyrë të shpejtë dhe efikase.

Dedikim

Profesionalizmi në punë, dedikimi dhe përkushtimi
ndaj klientëve tanë janë veçoritë kryesore që na dallojnë,
si kompani e specializuar në fushën e konsulencës
financiare dhe ligjore në Shqipëri.

Cilësi

Per ne, të ofrojmë sherbime të personalizuara dhe
cilësore do të thotë dedikim dhe përpjekje për të njohur
detajet e aktivitetit dhe nevojat e klientëve tanë.

Na besojnë 100+
Klientë

Dëshmitë

Kontrolloni se çfarë thanë klientët tanë të kënaqur

Sherbim, cilesi, kompetitiv

DISKUTIME

Lajmet dhe artikujt e fundit

Tatim fitimi do të parapaguhet

Shkresa për profesionet e lira

Tatim fitimi do të parapaguhet. Tatim fitimi do të parapaguhet në bazë të deklarimeve të të ardhurave e shpenzimeve për 2023. Me nisjen

Shpërndaje postimin ッ
Read More
profesionet e lira tatim fitimi

Profesionet e lira, tatim fitimi nga 15% deri në 23%

Nga 1 janari 2024, Tatim fitimi nga 15% deri në 23% për profesionet e lira Profesionet e lira tatim fitimi Nga 1 janari ka nisur zbatimin i tatimit progresiv me normat tatimore 15% dhe 23% për të vetë punësuarit, personat fizikë dhe tregtarë të shërbimeve të profesioneve të lira. Tatimi 15% për fashën e parë […]

Shpërndaje postimin ッ
Read More
Kerkojmë 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 Shef Finance dhe Kontabiliteti Pozicion i lirë pune, Drejtues, Shef Finance dhe Kontabiliteti në kompani prodhimi

𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁

Kerkojmë 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁. SUN CONSULTING është duke kërkuar një 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁, 𝗗𝗘𝗧𝗬𝗥𝗔𝗧 𝗗𝗛𝗘

Shpërndaje postimin ッ
Read More

Visits: 8

Tags: #zyre kontabiliteti, #ekonomisti, #Si te hapim nje biznes te vogel, #hap nje biznes, #ekonomist, #EKONOMISTI JONE, #ekonomiste, #ekonomiste per biznesin, #financier